Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowej

W tłach, w których może przyjść zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz także oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpraca z zarejestrowanymi w niej dawkami jest dzisiaj wymogiem kierowanym do producentów tego pokroju urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej pracy, kiedy i sił.

Każdy zakład, bez względu na prowadzoną kampanię, winien być zaopatrzony nie dopiero w najłatwiejszej formie urządzenia potrzebnego do stałej pracy, ale i dobrze dobrane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie i zdrowie osób zatrudnionych. Obecnie na potrzeby tego standardu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała klasa, jak i odporność użytych w nich elementów.

Możemy napotkać się na drugie rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a też maszyny do indywidualnych zastosowań, w ostatnim nawet modele do montażu w okapach kuchennych oraz nowego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których jest ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra obecnym w możliwości są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a jeszcze podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a także modele, jakie są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo ciekawa wydajność oraz jakość użytych przy ich prac elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w artykułach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych także kolejnych budują się na zleceniu centrali wentylacyjnych dobranych do m.in. wilgotności i stanu zanieczyszczenia powietrza czerpanego z lokalu.