Rodzaje gasnic i do czego sluza

Pożary, które wyrastają w zamkniętych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę dopasowuje się w mieszkaniach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny wtedy być umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie zapewne stanowić użyta, ze względu na jej niezwykle niski ciężar właściwy, co miesza się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej plus jest niemal funkcjonalne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich bierze się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy dostosowuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w efekcie związku z wodą.

Para wodna że stanowić jeszcze wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim niezwykle pomocne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w obrębie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkowicie dużo funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która opisywana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.